• Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy).

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy konsument zawierający umowę kupna/sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Aby skorzystać z tego prawa  należy poinformować sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia,  które wraz  zakupionym towarem oraz dowodem zakupu (paragon, faktura) należy wysłać pod adres:

 

ECM Poland Marek Kowalczyk

ul. Modrzewiowa 19

05-123 Dąbrowa Chotomowska

 

Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, towarów nieużywanych.

Używany towar podlega tylko reklamacji

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient

Odsyłany towar w formie dostawy „przesyłka za pobraniem”, nie będzie odbierany.

Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu/produktów wraz z prawidłowo wypisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

 Reklamacje:

W przypadku reklamacji prosimy o wypełnienie Formularza Reklamacyjnego i wraz zakupionym towarem oraz dowodem zakupu (rachunek, paragon, faktura) wysłać pod adres:

ECM Poland Marek Kowalczyk

ul. Modrzewiowa 19

05-123 Dąbrowa Chotomowska

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej złożenia.