• Numer konta bankowego

Poniżej dane do przelewu:

ECM Poland Marek Kowalczyk

Ul. Modrzewiowa 19

05-123 Dąbrowa Chotomowska

Bank Pekao S.A.

Numer rachunku 36 1240 6117 1111 0010 7230 9426